Hong Nguyen Truong

Hong Nguyen Truong

January 04, 1930 - January 20, 2018

Hong Nguyen Truong

January 04, 1930 - January 20, 2018

Obituary

Hong Nguyen Truong lives in , passed away at the age of 88.
Born on January 04, 1930 and passed away on January 20, 2018.

Funeral Service

 • Date & Time: January 24, 2018 (9:00 AM)
 • Venue: O'Connor Mortuary
 • Location: 25301 Alicia Parkway Laguna Hills, CA 92653 - (Get Directions)
 • Phone Number: (949) 581-4300

Funeral Service

 • Date & Time: January 25, 2018 (10:00 AM)
 • Venue: O'Connor Mortuary
 • Location: 25301 Alicia Parkway Laguna Hills, CA 92653 - (Get Directions)
 • Phone Number: (949) 581-4300

Graveside Service

 • Date & Time: January 25, 2018 (1:00 PM)
 • Venue: El Toro Memorial Park
 • Location: 25751 Trabuco Road Lake Forest, CA 92630 - (Get Directions)
 • Phone Number: (949) 951-9102

No Charities & Donations

No Gallery Photos

No Videos

1 responses to Hong Nguyen Truong

 1. Sinh Nguyen says:

  Anh Sinh va chi Mai,
  Xin chia buồn cùng gia quyết, nhất là hai em và các cháu. Anh củng xin đại diện má chia buồn cùng toàn thể đại gia đình họ TrÆ°Æ¡ng.

  Nguyện xin ơn trên đưa linh hồn ông về nơi an nghĩ đời đời.

  Anh chi Sinh Mai

Leave A Condolence

Choose a Candle