Tieu Vinh

Tieu Vinh

November 22, 1940 - April 17, 2016

Tieu Vinh

November 22, 1940 - April 17, 2016

Obituary

Tieu Vinh lives in , passed away at the age of 75.
Born on November 22, 1940 and passed away on April 17, 2016.

No Events & Services

No Charities & Donations

No Gallery Photos

No Videos

12 responses to Tieu Vinh

1 2 3
 1. Dzung Nguyen says:

  1 file added to the tribute wall

 2. Tiếu Æ¡i, HÆ¡n 50 năm quen biết, chÆ¡i vá»”ºi nhau vui vẻ thân tình, má»”ºi gặp lại nhau có hÆ¡n 3 năm, mà bạn Ēã vá»™i bỏ anh em Ä’i rá»”i. Moa Ä’ang khóc cho bạn Ēây. Sẽ tìm hình ảnh và ká»· niá»”¡m Ēể mang vÃo Ēây cho bạn xem sau.
  ThÃnh kính chia buá»”n cùng chá»”¹ Kim PhÆ°Æ¡ng, và các cháu.
  Nguyá»,n Công Thuần
  (Huntington Beach, CA)

 3. Hoa V Nguyen says:

  Thưa thầy,
  Trong thời gian em học á»Å, trường Cao Ēẳng Điá»”¡n học, 1965-1970, thầy là vá»”¹ giáo sÆ° em mến má»™ nhất. Sau nÃy, khi trá»Å, lại trường dạy, em Ēã theo dấu chân thầy, cá»’ gắng lÃm những chuyá»”¡n mà trÆ°á»”ºc Ēây thầy Ēã cá»’ gắng thá»±c hiá»”¡n. Em dạy Circuit Analysis, môn học Ēã học vá»”ºi thầy năm Ä’á»”¡ tam niên. Vá»”ºi nhiá»”¡m váȴ TrÆ°á»Å,ng phòng Giáo sÆ° váȴ, em cá»’ gắng chấn chá»”°nh chÆ°Æ¡ng trình học ban KS, Ä’iều mà trÆ°á»”ºc Ēó thầy Ēã lÃm vá»”ºi chức vu. Pháȴ tá Giám Ä’á»’c CĐĐH.
  NgÃy chúng em, KS Điá»”¡n khóa 10, ra trường, thầy Ēã tận tình giúp Ēõ chúng em tá»”¢ chức lá», tá»’t nghiá»”¡p — buá»”¢i lá», tá»’t nghiá»”¡p duy nhất trong lá»”¹ch sá»­ ĐH VN hoÃn toÃn do sinh viên tá»± mình Ēứng ra tá»”¢ chức. Thầy là vá»”¹ giáo sÆ° duy nhất dá»± buá»”¢i liên hoan tá»’t nghiá»”¡p cáȤa chúng em á»Å, nhà hÃng Ánh Há»”ng, Ēêm 14 tháng Tám 1970. Và sau Ēó thầy rời VN Ä’i du học lần thứ hai.
  Năm 1975 em di tản sang Hoa Kỳ; lúc em á»Å, trong trại tỵ nạn Camp Pendleton, thầy Ēã tận tình viết thÆ° giá»”ºi thiá»”¡u Ēể em kiếm viá»”¡c lÃm. Thầy trò mình còn tiếp táȴc thÆ° từ liên lạc trong má»™t vÃi năm sau Ēó.
  Em gặp lại thầy, sau gần 44 năm xa cách, nhân dá»”¹p ghé Orange County. Hôm Ēó là ngÃy 17 tháng Ba 2014, buá»”¢i gặp mặt cáȤa THĐL chÃo Ēón em là khách á»Å, xa lai.
  Xin ghi lại Ēây những ká»· niá»”¡m cáȤa thầy trò mình trong hÆ¡n ná»­a thế ká»· qua. Chúc thây an nghá»”° nÆ¡i cõi vình hằng.
  Nguyá»,n văn Hoa

 4. Tiếu ơi,
  Sau bao nhiêu tháng không Ä’iá»”¡n thoại cho Tiếu và PhÆ°Æ¡ng, thì hình hôm 17 nÃy tôi tá»± nhÅ© thầm phải gọi cho Tiếu và PhÆ°Æ¡ng Ēể thăm và Ēể hỏi xem lúc nÃy Các Gái sức khoẻ ra sao. Có lẻ Ēó là lúc Tiếu Ä’ang ra Ä’i qua cỏi trên và Ēã liên lạc vá»”ºi tôi lần chót trÆ°á»”ºc khi gặp lại nhau sau nÃy. Cám Æ¡n Tiếu Ēã nhắc nhá»Å, tấm tình mà anh em mình Ä’Æ°áȣc san sẻ vá»”ºi Hai Bác và Ba Má tôi khi các Người còn á»Å, tại Columbus.
  Ká»· niá»”¡m vui buá»”n hai gia Ēình chúng mình kể sao cho xiết. Chá»”° nhắc nhỏ Tiếu là khi gặp lại Bác Trai á»Å, cỏi trên, lÃm Æ¡n nhá»”º xin Bác cho tôi toa thuá»’c Bắc mà Tiếu dùng Ēể giá»­ cho mái tóc Ä’en và Ēẹp trong suá»’t bao nhiêu năm nay.
  Tạm biá»”¡t Tiếu. Xin Tiếu ráng hết sức Trời cho Ēể phù há»™ cho Bác Gái, PhÆ°Æ¡ng, Diana và gia Ēình, và James. Cho tôi kính lời hỏi thăm các Ēâng bề trên và bạn hữu mà anh em mình Ēã gặp, kể cả anh Bruce.
  Chúc Tiếu Ēi Ēường bình an, vui vẻ.
  Thân ái,
  Lê-bá Tuân và gia Ēình
  ###

 5. Kính cầu nguyá»”¡n hÆ°Æ¡ng há»”n
  Thầy : VĨNH TIẾU
  yên nghĩ Ēời dời chỒn vĩnh hằng.
  Xin thÃnh kính chia buá»”n cùng gia Ēình Thầy.
  Trần Đăng Vinh KSĐ 10

1 2 3

Leave A Condolence

Choose a Candle